A környezeti metagenomika a különféle környezeti mintákban található mikroorganizmusok genetikai elemzését foglalja magában. Ezek a tanulmányok betekintést nyújtanak a víz- vagy talajminták mikrobiológiai profiljába, lehetővé teszik a mikrobiális csoportok filogenetikai elemzését, valamint az egyes fajok azonosítását.

A teljes (shotgun) metagenom szekvenálás torzítás nélkül szolgáltat információt az összes organizmus teljes genomjáról. Az élőlények taxonómiai besorolása és a relatív mennyiségéről szóló információk mellett, izoláció és tenyésztés nélkül, ez a technika felbecsülhetetlen értékű a génpredikció, a funkcionális profilozás és a mikrobiális fajok kölcsönhatásának tanulmányozásában.

Minta követelmények


  • ajánlott: genomi DNS, ≥600 ng, 20 µl, nem töredezett
  • minimum: 150 ng, 15 µl

Szekvenálási stratégia


  • 250-300 bp inszert könyvtár
  • paired-end 150 bp szekvenálás
  • ≥6 Gbp adat