A transzkriptomika, beleértve a hírvivő, a mikro- és hosszú, nem kódoló RNS-szekvenálást, rendkívül érzékeny megoldás a génexpresszió mérésére.

Az RNS szekvenálás nagy felbontású rálátást biztosít a génexpressziós profilokra.

A transzkript izoformák, génfúziók, egyetlen nukleotid variánsok detektálhatók anélkül, hogy célzott RNS szekvenálási megközelítésre lenne szükség.

Minta követelményei


  • ajánlott: totál RNS, ≥1000 ng, 10 µl, RIN >7
  • minimum: 200 ng, 10 µl

Szekvenálási stratégia


  • 250-350 bp inszert könyvtár
  • single-end 75 bp szekvenálás
  • ≥10M szekvencia