A transzkriptomika, beleértve a hírvivő, a mikro- és hosszú, nem kódoló RNS-szekvenálást, rendkívül érzékeny megoldás a génexpresszió mérésére.
Az RNS szekvenálás nagy felbontású rálátást biztosít a génexpressziós profilokra.
A transzkript izoformák, génfúziók, egyetlen nukleotid variánsok detektálhatók anélkül, hogy célzott RNS szekvenálási megközelítésre lenne szükség.

Minta követelményei


  • ajánlott: totál RNS, ≥2000 ng, 50 µl, no degradation
  • minimum: 200 ng, 10 µl

Szekvenálási stratégia


  • 250-300 bp inszert könyvtár
  • paired-end 75 bp szekvenálás
  • ≥50M szekvencia