A transzkriptomika, beleértve a hírvivő, a mikro- és hosszú, nem kódoló RNS-szekvenálást, rendkívül érzékeny megoldás a génexpresszió mérésére.

A kis RNS-ek szekvenálása betekintést nyújthat a transzkripció utáni szabályozásba és géncsendesítésbe, az izoformák, valamint a különböző mikro-RNS, valamint a kis, nem kódoló RNS-molekulák expressziós adatainak kimutatásával.

Minta követelményei


  • ajánlott: totál RNS, ≥1000 ng, 15 µl, RIN >7
  • minimum: 1000 ng, 30 µl

Szekvenálási stratégia


  • 40 bp inszert könyvtár
  • single-end 75 bp szekvenálás
  • ≥10Ms szekvencia